Próby Pracy Wyżłów in OHZ PZŁ „Grodno"

W dniu 27 kwietnia 2013 r.  P. Hania wraz z NERDĄ Hubertówka znad Parsęty córką /Fiona Kajminia & Archie Keiviento/ startowały w Próbach Pracy Wyżłów organizowanych w Grodnie. Nerda uzyskując 79 pkt uzyskuje Dyplom II stopnia. Gratuluję właścicielce i hodowcom, życząc kolejnych sukcesów.