Próby Polowe w Biskupinie

W dniu 15 sierpnia 2013 r. NIGA "Frida Hubertówka znad parsęty córka ?FIONA Kajminia & ARCHIE Keiviento/ na Próbach Polowych w Biskupinie uzyskuje DYPLOM I stopnia !!!!! Piotrze ogromne gratulacje. Życzę kolejnych sukcesów.